Latest in Tech

MÁU CHỨNG NIỀM TIN - Lm. Thái Nguyên

1. Bao người đã hy sinh cho niềm tin sáng ngời mọi nơi giữa đời. Ôi dòng máu thắm của cha ông vẫn còn ghi đây trên mảnh đất quê hương này, như là hạt giống bất diệt còn vươn tỏa mãi sáng tươi cho đời ai.
ĐK. Con dâng lên Ngài một niềm tin mới theo gương cha ông quyết sống trung thành. Đem niềm tin thắp sáng quê hương mình. Đem tình thương đắp xây cho hòa bình. Và nền công chính của Chúa sáng tươi như mùa xuân muôn đời trong ánh vinh quang.
2. Vang đọng mãi trong tim gương người xưa sống một niềm tin anh hùng. Mang dòng máu thắm từ bao năm sống đời hiên ngang sẵn sàng chết cho Danh Ngài, cho đời con Chúa rạng ngời trổ sinh hoa trái phúc vinh cho ngày mai.
3. Mang nguyện ước yêu thương cho vầng dương chiếu dọi vào trong đêm trường. Xin được vững bước đường đi lên sống là hy sinh sẵn sàng chết cho mỗi ngày, trọn đời theo Chúa đến cùng vì niềm hạnh phúc lớn lao trong ngày sau.
***** Máu chứng niềm tin (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)