Latest in Tech

MẸ TRUYỀN TIN - Lm. Cao Thăng

1. Một lời một lời xin vâng Mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời một đời khiêm nhu Mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cung lòng vẹn sạch trinh trong cho Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương Mẹ đã đi trọn vẹn ý Trời.
ĐK. Một lời thưa Mẹ cất lên Chúa cứu muôn người. Một đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương vâng phục. Mẹ cho con niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng.
2. Ngàn lời ngàn lời vinh danh từ chốn âm u nay vọng vang. Từ trời triệu lời tung hô Mẹ xin vâng cộng tác cứu đời. Mẹ âm thầm là người trung gian đưa muôn dân qua biển lầm than. Đường vạn dặm xa xăm Mẹ dẫn con cùng về Nước Trời.