Latest in Tech

TIẾN DÂNG CỦA LỄ - Đinh Công Huỳnh

1. Dâng tiến Cha lễ vật đây bánh rượu tình yêu nồng thắm. Dâng tiến Cha lao nhọc tháng ngày góp công dầy tâm.
ĐK. Xin dâng lên Cha đây rượu nho bánh thơm vẹn tuyền. Dâng lên con tim thắm ân tình chan hòa.
2. Dâng tiến Cha hoa màu nơi cánh đồng đoàn con gặt hái. Hoa trái thơm dâng Ngài với trọn trái tim nồng say.
3. Dâng tiến Cha xuân hồng hương ngát nồng mộng mơ cuộc sống. Đây tấm thân linh hồn bé nhỏ tiến dâng thành tâm.
4. Dâng Chúa bao u buồn bao thất vọng sầu vương nặng trĩu. Xin tiến dâng trọn tình để đẹp lễ dâng tình yêu.