Latest in Tech

GIỜ NÀO CHÚA ĐẾN - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Giờ nào Chúa đến gọi con về với Ngài Chúa ơi? Giờ nào Chúa đến gọi con về với Ngài Chúa ơi? (Đi về nguồn suối ước mơ) Bước chân đi về (cùng Chúa bao dung) bước chân đi về bên Ngài (Chúa ơi)
ĐK. Về bên Chúa một đời hạnh phúc sướng vui. Thiên đàng ngợi ca chúc khen. Lệ mừng câu hát nhịp nhàng (vang vang muôn đời) Về bên Chúa một đời thờ kính Chúa Cha. Muôn đời tạ ơn Chúa Con. Ngàn đời tri ân Chúa Thánh Linh (mãi mãi chúc khen)
2. Trọn đời mãi mãi cậy tin một Chúa Trời mến yêu. Trọn đời xác tín tình yêu một Chúa Trời hiến dâng. (Cho dù trần thế chia phôi) Thế nhân chia lìa (đời bão nổi trôi) sóng xô dập vùi suốt đời (Chúa ơi)
3. Nguyện thề vững bước dù cho đời u sầu lắng lo. Nguyên thề phó thác cầu xin vào Chúa Trời giúp cho. (Thiên đàng là chốn ước mơ) Ước mơ thiên đường (hợp tiếng hoan ca) Chúc khen Vua Trời vang hòa (Chúa ơi)