Latest in Tech

ÂN TÌNH ĐÊM THÁNH - Ngọc Linh

Đêm nay đêm ân phúc Chúa viếng thăm cõi đời. Đêm nay đêm bình an Chúa xuống ơn mọi nơi. Đêm nay đêm giao ước nối kết chung đất trời. Ngôi Hai đã hạ sinh vì lòng yêu nhân thế.
1. Hãy vui lên hỡi muôn người vì từ đây thôi không còn tăm tối. Nguồn vui mới Ngài đã đến đêm ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế. Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
2. Hãy vui lên hỡi Bê-lem đừng lặng thinh trong đêm dài cô vắng. Dậy đi mau đèn thắp sáng ra đón Chúa giáng trần nơi khó khăn. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế. Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
3. Nỗi sướng vui thắm ơn Trời hồn say sưa trong ân tình đêm thánh. Lời cảm mến lòng tin yêu dâng khúc hát chúc tụng qua tháng năm. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Sáng Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế. Bình an dưới thế cho người Chúa thương.