Latest in Tech

BA VUA ĐĂNG TRÌNH

1. Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu trần gian bừng sáng vinh quang huy hoàng tỏa lan soi đêm tối. Trên trời cao đây ánh tinh tú rạng chiếu nầy đây Con Chúa giáng sinh giữa chốn đơn nghèo. Vui lên Con Chúa Vua Bình An đã đến trần gian giá lạnh được sưởi ấm trong đêm Ngôi Hai ra đời. Vui lên Con Chúa Vua Bình An đã đến trần gian mau tới tôn vinh Ngôi Hai làm người.
2. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương đăng trình dáng oai phong thơ thới. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới là Ba Vua chốn Đông Phương oai phong rạng ngời. Tay mang kim, nhũ, mộc dược và hương quý tìm Con Chúa Trời vừa sinh giữa đêm đông Bê-lem lạnh lùng. Ba Vua hăng hái đi tìm Con Thiên Chúa quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho nhân loại.
3. Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân là Ba Vua chốn Đông Phương đăng trình mẫu gương cho người thế. Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân thờ lạy Con Chúa giáng sinh giữa chốn gian trần. Ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối truyền rao phúc lành nầy Con Chúa giáng sinh cứu rỗi con người. Ta mau đi khắp cõi trần gian tăm tối truyền rao Danh Chúa cho muôn muôn dân trên đời.