Latest in Tech

CHÚA RA ĐỜI - Nguyễn Quang Hưng

Đêm thâu gió vi vu lùa trong sương gió âm u lùa đêm đông. Lung linh ánh trăng sao bừng lấp lánh chiếu đêm. Hm. Canh khuya giữa nửa đêm trong chuồng bò cỏ rơm hôi hám. Trong hang đá thấp hèn một Hài Nhi (là) vừa mới sinh. Canh khuya giữa nửa đêm trong chuồng bò cỏ rơm hôi hám. Đấng Cứu Tinh vừa hạ sinh Chúa giáng sinh trong cảnh cơ hàn. Be-lem (giữa đêm đông buồn) trong cánh đồng hoang (gió lùa tăm tối). Be-lem (hang lạnh đìu hiu) là nơi Chúa ngự cô đơn.
1. Đêm nay đêm bình an, đêm nay đêm hồng phúc. Chúa giáng sinh cứu nhân loại, Chúa giáng sinh cứu nhân trần. Đêm nay đất giao hòa trời bao la tưng bừng hoan ca. Không trung tiếng tung hô danh Thiên Chúa Ba Ngôi uy hùng. Sáng danh là sáng danh Thiên Chúa trên tầng trời cao xanh. Bình an dưới thế ban cho những người thiện tâm. (Ban cho những người chính tâm).
2. Ngân vang muôn hồi chuông tung hô muôn lời ca. Chúc chúc khen Chúa thiên đình xuống thế gian cứu nhân loại. Đêm nay khắp khung trời cùng muôn dân tưng bừng hoan ca. Đêm nay Chúa giáng sinh Ngài ban phúc ân cho nhân loại. Sáng danh là sáng danh Thiên Chúa trên tầng trời cao xanh. Bình an dưới thế ban cho những người thiện tâm. (Ban cho những người chính tâm).
3. Thiên cung muôn hào quang nhân gian vui mừng thay. Chúa giáng sinh Đấng Cứu Tinh xuống thế gian chốn hang hèn. Yêu thương biết bao tình vì nhân gian muôn đời lầm than. Đêm nay Chúa Ngôi Hai Ngài xuống thế muôn dân tưng bừng. Sáng danh là sáng danh Thiên Chúa trên tầng trời cao xanh. Bình an dưới thế ban cho những người thiện tâm. (Ban cho những người chính tâm).