Latest in Tech

CHÚ BÉ ĐÁNH TRỐNG - Lời Việt: Viết Chung

Nào ta hãy đến (Pa rum pa pum pum). Để nhìn vua mới giáng thế (Pa rum pa pum pum). Và mang của lễ quý giá (Pa rum pa pum pum). Mà dâng lên Đấng Cứu Thế (Pa rum pa pum pum, rum pa pum pum, rum pa pum pum). Rồi hãy cất tiếng hát (Pa rum pa pum pum). Chúc tụng Danh Ngài. Này trẻ thơ Giê-su con quá ư khó khăn. Chẳng tìm được chi dâng lên cho xứng Danh Chúa hơn. Vậy con gõ trống Chúa nhé trống con rung chân thành. Chào mừng vua mới giáng thế đây trống con vê tròn, trống con vê tròn thoát ra khỏi hồn. Này là điệu trống mới nhất con thiết tha kính dâng náo động xa gần. Mẹ Ma-ri-a đã lắng nghe trống con. Kìa đàn mục súc ngúc ngắc cũng lắng nghe trống con. Vậy con thúc trống lớn nữa trống rung lên oai hùng. Nhịp vui tay gõ náo nức ôi trống con vang lừng trống con tưng bừng trống con không ngừng. Rồi nụ cười Chúa sáng láng ban xuống cho chính con với điệu trống dồn.