Latest in Tech

CHÚ BÉ ĐÁNH TRỐNG

1. Nào ta đi Be-lem Pa rum pum pum pum. Thờ lạy Giê-su Vua ta Pa rum pum pum pum. Này là lễ dâng đơn sơ Pa rum pum pum pum. Cùng dâng lên Vua cao sang Pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Ngài là vinh quang ta Pa rum pum pum pum ta cùng kính thờ.
2. Hài Nhi Giê-su Vua Pa rum pum pum pum. Của lễ con dâng cho Vua Pa rum pum pum pum. Là những tiếng trống đơn sơ Pa rum pum pum pum. Cùng lòng hân hoan vô biên Pa rum pum pum pum, rum pum pum pum, rum pum pum pum. Nào cùng ta vang lên Pa rum pum pum pum trống của ta ơi!
3. Cùng Mẹ Ma-ri-a Pa rum pum pum pum. Thời gian ơi hãy ngừng trôi Pa rum pum pum pum. Cùng con dâng lên Giê-su Pa rum pum pum pum. Này đây tiếng trống con dâng chan chứa bao ân tình thiết tha chân thành dẫu rất đơn hèn. Rồi Hai Nhi Giê-su Pa rum pum pum pum nở một nụ cười.