Latest in Tech

ĐÃ BIẾT MẤY LẦN - Lm. Ân Đức

ĐK. Đã biết mấy lần vì con không yêu Ngài, nên con tưởng rằng: Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết: Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hồn con sao hững hờ, giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài, để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi!
1. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là hư vô. Chúa đã thương con trong lúc con còn là bụi đất. Chúa đã thương tình dựng con giữa cõi nhân sinh. Chúa đã ân cần dìu con tiến bước bình an.
2. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là tội nhân. Chúa đã thương con ban thứ tha nhận làm con cái. Chúa đã ban tặng người Con chí ái vô song. Chúa vẫn một lòng thủy chung chứa chan tình thương.
3. Chúa đã yêu con trong lúc con miệt mài quên lãng. Chúa vẫn thương con khi thấy con mọn hèn yếu đuối. Chúa vẫn đi tìm, tìm con dẫn bước con về. Chúa đã vui mừng chọn con chứng nhân tình yêu.