Latest in Tech

GIỜ HẸN ĐÃ ĐẾN RỒI - Lm.DuyLinh.PHN

1. Từ bao năm xa rồi. Hồn con trông mong Ngài như đôi tình nhân mong chờ nhau. Giờ hẹn đã đến rồi. Lòng sao thấy bồi hồi không biết nói chi khi gặp nhau.
ĐK. Nhìn sâu trong ánh mắt như thấy Chúa đang mỉm cười nụ cười thật tươi. Chúa thấy con nay đã sẵn sàng (nay đã sẵn sàng). Đèn sáng trên tay này. Tay kia ôm bó hoa hồng, tựa tình yêu con thắm nồng (tình con thắm nồng).
2. Thời gian qua hết rồi. Giờ Chúa đến đây rồi, mau mau cùng nhau đi tìm Chúa. Người người vui nói cười, cùng loan báo tin vui. Tin Chúa yêu thương đem an bình.
3. Màn đêm đã qua rồi. Ngày mới đã lên rồi chim trên cành cao đua giọng hót. Mừng ngày Con Chúa Trời đã sinh xuống làm người để cứu muôn dân khỏi lầm than.