Latest in Tech

HÃY TỈNH THỨC (Lc 21, 25-26; 34-35) - Lm. La Thập Tự

1. Hãy tỉnh thức nguyện cầu, chớ để lòng ta đắm say. Trong bon chen sự đời, ru hồn trong chén ly bôi. Vì ngày ấy sẽ đến, như lưới quăng xuống mọi người. Muốn thoát khỏi tai họa, thì hãy nghe Lời Chúa dạy.
ĐK. Hãy tỉnh thức! Hãy nguyện cầu! Chớ ngủ vùi nơi chốn dương gian. Điều chi nơi người thế trần mai này sẽ tàn. Dậy mà đi! Này người ơi! Một niềm vui mong ngày mai sẽ đến. Ngài đến đến cho trần gian thoát bao lầm than.
2. Chúa đến giữa loài người rao truyền Lời Thiên Chúa Cha. Trong yêu thương dạt dào chính Ngài đã chết cho ta. Đợi chờ Chúa sẽ đến, ta hãy tha thứ mọi người. Sống với cả tâm tình, truyền bá Tin Mừng Chúa Trời.
3. Kiếp sống giữa trần đời, có người giàu sang sướng vui. Thương cho ai nghèo hèn, đau buồn mang gánh hai vai. Một ngày Chúa sẽ đến, ai sống ngay chính thật lòng. Hãy thức tỉnh reo mừng, cùng Chúa đi về cửu trùng.
4. Hãy giúp đỡ nguyện cầu, cho người nghèo đang đói ăn. Mang yêu thương tràn trề, cho người đang sống gian nan. Đợi chờ Chúa sẽ đến, ta hãy minh chứng Lời Ngài. Sống tất cả cho người, hạnh phúc giao hòa đất trời.
**** Hãy tỉnh thức (CN1MVC)