Latest in Tech

KHÚC CA GIÁNG SINH - Minh Tâm

1. Bầu trời hôm nay vang lên tiếng ca khúc nhạc vui tươi. Ngàn muôn tinh tú như trăng sáng hơn đón chào ngày mới. Này một trẻ thơ giáng sinh, vì lòng Ngài yêu thế nhân nên từ trời cao Ngài đổ xuống thăm gian trần. Ngài là Ngôi Hai bên Ngôi Chúa Cha có từ khởi nguyên. Là A-đam mới cho nhân thế đang khát tình thương mến. Ngài là sự sống chứa chan, Ngài là nguồn sáng tỏa lan. Ta cùng hân hoan mừng Chúa đến trong huy hoàng.
ÐK. Vinh danh, vinh  danh Chúa cả trên trời, Chúa cả trên trời. Và bình an, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Tung hô, tung hô Chúa Cha trên trời, Chúa Cha trên trời. Và Ngôi Hai cùng với Ngôi Ba hiển vinh muôn đời.
2. Loài người trông mong như đêm tối tăm trông đợi rạng đông. Một kỷ nguyên mới nay đang mở ra giữa toàn thế giới. Này một Hài Nhi Thánh Vương, là nguồn bình an bốn phương, gieo niềm yêu thương và muôn phúc ân thiên đường.  Loài ngươì hôm nay dâng lên Chúa muôn tâm tình tri ân. Ðược làm con Chúa ôi cao quý thay kiếp người đâu đáng. Nào cùng mừng vui hát lên, hòa nhịp cùng muôn sứ thiên tiếng đàn uy nghiêm hợp tấu khúc ca vang rền.