Latest in Tech

KHÚC CA NOEL - Thông Vi Vu

Rực sáng màn đêm ánh quang rạng ngời. Noel đến rồi Chúa xuống trần đời. Nhìn trời hoa đăng kết ngôi mà lòng sao nghe lắng vơi tin yêu dâng tràn muôn lối. Về ngắm Hài Nhi giáng sinh người ơi! Dâng lên khúc ca đêm thánh tuyệt vời. Một mùa ân thiêng đã khơi một trời hương hoa thắm tươi vinh danh Chúa đã ra đời.
Lạy Chúa! Chúa trên trời đêm nay Chúa sinh xuống đời đem niềm vui cho thế giới. Lời ca dâng lên Chúa là muôn yêu thương chan chứa với trọn niềm tin tháng ngày. Lạy Chúa trời cao giáng sinh trần gian. Xin cho thế nhân chung sống bình an. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm giáng sinh mãi dâng Chúa nguồn an bình.