Latest in Tech

LỄ DÂNG MÙA VỌNG - Đinh Công Huỳnh

1. Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng, từ bao ngày mỏi mòn chờ mong. Tim con khao khát một Vị Thiên Sai, đem ánh hồng xua lấp đêm dài.
ĐK. Cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền này ước mơ đợi mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng mong Chúa nhận cho những tấm lòng.
2. Bao nhiêu năm tháng chúng con luôn đợi chờ, mưa thấm nhuần vào hồn cằn khô. Như nai kia khát khao một dòng sông xanh, để tâm hồn thấm mát ơn lành.
3. Muôn dân trông ngóng Đấng Cứu Tinh từ trời, đem an bình giải hòa mọi nơi. Dương gian mơ ước một ngày yên vui, nhờ ơn Ngài xóa hết tội đời.
4. Xin dâng lên Chúa những tâm tư muộn phiền, những vất vả cùng ngày bình yên. Nên như hy lễ mừng Ngài quang lâm, dâng tiến về Con Chúa nhân lành.