Latest in Tech

MÁNG CỎ ĐÊM ĐÔNG - Thanh Lâm & Thy Vân

1. Chiều buông sương xuống đêm lạnh thêm ê chề trần gian đắm say giấc ngủ mê. Hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề này Chúa giáng sinh giữ lời thề.
ĐK. Hang Bê-lem một trời đầy băng giá Chúa Cứu Thế đã hạ sinh. Cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình vì Người cứu rỗi ban an bình.
2. Tình Cha tha thiết ôi tình Cha vô ngần hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần.
3. Quỳ đây chiêm ngắm hào quang Vua Trời niềm tin sắt son không hề vơi. Dù bao giông tố bao tả tơi cõi đời còn mãi kính tin Chúa không ngơi.