Latest in Tech

MẸ ƠI, MẸ CÓ BIẾT (Mark Lowry & Buddy Greene) – Lm. Xuân Đường

Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ, Ngài là Thiên Chúa xuống cõi trần. Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ một ngày ra tay cứu thế nhân. Mẹ có biết Ngài sẽ ban cho Mẹ trở thành Nữ Trinh cao sang. Đây chính Chúa Con Mẹ nâng đỡ, Người sẽ ra tay đỡ nâng. Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ biển gầm bão táp phải vâng nghe. Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ người mù Ngài ban cho cho ánh quang. Mẹ có biết Ngài là chiếc thang thiên thần ngày đêm lên lên xuống xuống. Đôi má con thơ Mẹ hôn lấy, Mẹ đã hôn lên Chúa Con chính tay Mẹ ẵm bồng.
Người câm sẽ nói, người què bước đi kẻ chết sẽ mau hồi sinh. Tăm tối sẽ hết mù lòa sẽ tan, vì Con Thiên Chúa giáng sinh. Tình yêu sẽ đến hận thù sẽ tan nhân thế vui trong bình an. Trời cao hân hoan địa cầu hát vang, vì Con Thiên Chúa giáng sinh.
Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ, Ngài là Thiên Chúa của vũ hoàn. Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng bé thơ Con Mẹ một ngày Ngài nắm giữ thế gian. Mẹ có biết Ngài là ánh sao trên trời rạng soi đêm đen thế giới. Trẻ bé giấc êm vòng tay ấm Ngài là Đấng, Đấng Toàn Năng.
***** Mẹ ơi, Mẹ có biết (Mary did you know)