Latest in Tech

NẾU NGÀI TRỞ LẠI - Lm. Xuân Đường

1. Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa. Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian. Mong dương gian nên chốn địa đàng mong tâm can chẳng còn dối gian mong thế trần lìa xa khóc than không còn chinh chiến. Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa. Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian. Mong con tim nói tiếng thật thà mong câu ca vang lời thứ tha cuộc đời vang tiếng hoan ca địa cầu nhân thế vui an hòa.
ĐK. Em-ma-nu-el một lần Ngài đến sống giữa trần gian từ miền vinh quang nên chốn phàm hèn một đời nguyện ước nhân thế yên hàn cõi trời hân hoan, rồi từ đây địa đàng thuở ấy hát khúc ca bình an. Em-ma-nu-el một lần Ngài đến sống giữa trần gian Ngài nhờ tay anh nối kết tình người Ngài mượn tim tôi hơi ấm giữa đời chốn Ngài nương thân để từ đây cõi trời và dương thế cùng kết nối giao duyên.
2. Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa. Ngài mong ước con làm gì cho tha nhân. Khi đâu đây tiếng khóc em thơ khi đâu đây tuổi già bơ vơ khi kiếp người ngồi trong bóng đêm giữa miền tăm tối. Con nguyện ước rồi con ra đi giữa trần giới. Mang hơi ấm của tình người gieo muôn nơi. Cho tim con nói tiếng thật thà cho môi con hát lời thứ tha lòng người xin chớ vô tâm lòng con xin chớ hay vô tình.