Latest in Tech

NIỀM VUI GIÁNG SINH - Lm. Nguyễn Duy

1. Con ngỡ rằng Ngài đến đêm nay trong huy hoàng ngời ánh Thiên Đàng, nên con đón Ngài bằng đèn sao muôn màu lấp lánh. Nhưng đêm nay Ngài đến nơi đây trong thân phận Hài Nhi nhỏ bé. Ngài muốn con dâng Ngài chút cọng rơm khô mà ấm lên tình vui.
ĐK. Vâng con xin dâng Ngài tất cả những gì Ngài muốn con dâng lên. Vâng con nghe Lời Ngài con làm tất cả đẹp một mùa giáng sinh. Vì Ngài đã đến cho con một trời đông an bình. Ngài đã đến cho con cả mùa xuân ân tình. Ngài ơi! Xin ban cho đời niềm vui giáng sinh.
2. Con ngỡ rằng Ngài đến đêm nay như Vua Trời kinh lý cuộc đời, nên đón Ngài bằng lời ca vang dậy sông núi. Nhưng đêm nay Ngài đến nơi đây trong hình hài loài người yếu đuối, Ngài muốn con dâng Ngài nỗi niềm trần ai như tiếng ru nồng say.
3. Con ngỡ rằng Ngài đến đêm nay để khai mạc mùa xuân tưng bừng, nên con đón Ngài bằng niềm vui bao lời hoan chúc. Nhưng đêm nay Ngài đến nơi đây mang hy vọng tình yêu thắp sáng. Ngài muốn con dâng Ngài tấm lòng cảm thông với những ai khổ đau.