Latest in Tech

TRỜI CAO 2 - Vũ Đình Ân

ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Từ ngàn mây xin Ngài đến như mưa nguồn. Trời cao hãy đổ sương xuống. Đất hãy mở ra xuất hiện Đấng Công Bình.
1. Chúa ơi đoàn con năm tháng đợi chờ. Như đất cháy bỏng khao khát nước mưa. Ngài ơi mau đến xin Ngài đến nơi đây. Đừng chần chờ nữa xin giải thoát chúng con.
2. Chúa ơi đoàn con tha thiết khẩn cầu. Như lính ngóng đợi tia nắng thái dương. Đời con thao thức mong chờ Chúa đã lâu. Lạy Ngài mau đến xin giải thoát chúng con.