Latest in Tech

TRÔNG CHỜ CHÚA ĐẾN - Lan Thanh

ĐK. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc mưa Đấng cứu nhân gian nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làn mưa móc mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày.
1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng. Dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình.
2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp. Van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa. Chúa dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn.