Latest in Tech

TRƯỚC NÔI RƠM HÈN - Ngọc Linh

1. Quỳ đây trước nôi rơm hèn lặng nghe tê tái tâm hồn. Ngước mắt lên ôi Chúa nhân hiền cớ sao giáng sinh làm người thế. Quỳ đây trước nôi rơm hèn hồn con ngây ngất hương trời. Chúa, Chúa ơi! Con đã hiểu rồi vì yêu Chúa mang thân phận người.
ĐK. Xin tình yêu Ngài giáng sinh trong hồn con cho con biết đón nhận yêu thương làm cuộc sống. Xin tình yêu Ngài giáng sinh trong hồn con cho con đến với người bằng trái tim chân thành.
2. Quỳ đây trước nôi rơm hèn Ngài ơi con đã thấy rồi. Chúa đến đây mang kiếp con người xớt chia sướng vui cùng đau khổ. Quỳ đây trước nôi rơm hèn hồn con vương vấn dao động. Phút ngưỡng trông cảm mến muôn vàn vì ai Chúa sinh trong bần hàn.
3. Quỳ đây trước nôi rơm hèn hồn con xao xuyến vô hồi. Biết lấy chi mong đáp ơn Ngài đã ban muôn ơn lành chan chứa. Quỳ đây trước nôi rơm hèn hồn con dâng nén hương nguyền. Chúa bé thơ xin hãy đón nhận tình con hiến dâng thôi một lần.