Latest in Tech

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG - Sr. Trầm Hương, FMSR

ĐK. (A) A-đam, anh đi về đâu đó. Bên kia, bên kia trời lộng gió. Tiếng Gia-vê vẫy gọi trong nắng chiều. A-đam, anh đi về đâu đó. A-đam quên đi Lời Thiên Chúa. Hai trái trăng ngon ngọt nhưng đắng cay.
1. Vườn Địa Đàng trong nắng xinh tươi. Ta lắng nghe cung đàn dấu ái. Vườn Địa Đàng bỗng thấy phôi phai. Như áng mây trôi dạt chiều nay.
ĐK. (B) A-đam, anh đi về đâu đó. A-đam, sao anh lại chạy trốn. Bóng Gia-vê đứng đợi bên gió ngàn. A-đam, anh đi về đâu đó. A-đam quên ân tình Thiên Chúa. Xóa tan đi nụ cười trong nắng mai.
2. Vườn Địa Đàng những bước thênh thang. Đôi cánh chim như hình với bóng. Vườn Địa Đàng nước mắt ăn năn. Trong phút giây thấy đời phù vân.
***** Vườn địa đàng (Hoạt cảnh giáng sinh)