Latest in Tech

XANH TRỜI NOEL - Lm. Nguyễn Duy

Noel lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời. Noel lời bình an gởi đến muôn loài. Noel gọi mời ai buồn trong bến đợi, từng giây phút nhìn lên cõi trời, chờ mong mưa nguồn cứu rỗi. Noel lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel lời hạnh phúc gởi đến cuộc đời. Noel gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ơn thiêng trào tuôn bất tận, để Noel xanh mầu phúc ân. Người đã đến trong trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ, cho dù nhân thế hững hờ. Noel mở lối cho người gặp gỡ, cuộc đời và Thiên Chúa, như biển tình bao la. Noel gọi yêu thương hóa thân vô bờ. Noel tình yêu đã bật tiếng hoan ca. Noel quỳ dâng Chúa lời kinh cảm tạ, và niềm vui bừng lên rất lạ, trong đêm thánh say tình thiết tha.