Latest in Tech

CHÚA BIẾN HÌNH - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Trên ngọn núi Tabor ánh quang Người nên sáng ngời. Môn đệ ngủ say sưa chợt tỉnh giấc thấy Chúa biến hình. Mây phủ kín không gian từ cao có lời tuyên phán: "Đây là chính Con Ta các ngươi hãy lắng nghe lời Người".
ĐK. Hãy biến đổi xa lợi danh thế trần. Sống với Chúa tâm hồn sẽ thanh nhàn. Chúa giúp sức cho niềm tin vững vàng. Hãy giũ hết bao tội lỗi đã mang.
2. Trong cuộc sống bon chen dẫu bao niềm vui nỗi sầu. Con hưởng nếm vinh quang và cay đắng như Chúa hôm nào. Cho dù những phong ba nguyện xin kết hiệp trong Chúa. Tâm hồn mãi an vui sống trong Ngài sướng vui ngập tràn.
3. Bao thử thách gian nan Chúa ơi, nguyện xin dắt dìu. Xin củng cố cho con niềm tin mãi kiên vững nơi Ngài. Bao sợ hãi nguy nan đời con trông cậy vào Chúa. Xin Ngài dẫn đưa con giữa gian trần quyết không sờn lòng.
**** Chúa biến hình  (Lc 9, 28b-36  - CN2MCC)