Latest in Tech

CHÚA VẪN YÊU CON - Sr. Trầm Hương

1. Đường đời con đi hôm nay. Đếm từng bước chân trong thơ ngây. Như hồng thắm xinh bao yêu thương, ươm trồng nơi nhà Chúa. Đường đời con đi hôm mai. Sẽ là dấu chân trong hôm nay. Hay là gió mưa thoảng trong đời. Hay là giá băng trong đêm dài.
ĐK. Chúa vẫn yêu con thật nhiều, vì tình Ngài không biên giới. Như Thái Sơn cao bao tầng, tình Ngài chan chứa khôn vơi, chan chứa khôn vơi.
2. Cuộc đời bao nhiêu yêu thương. Ân tình Chúa luôn ghi trong tim. Mái nhà Chúa nơi con nương thân, những ngày vui đời dâng hiến. Rồi niềm vui qua đi mau. Bóng chiều xuống che muôn trăng sao. Con chợt thấy trong tim nghẹn ngào. Con đã nếm thương đau với Ngài.
3. Ngài chọn con nơi dương gian. Như bạn hữu tâm giao thiên thu. Chung thập giá chung muôn tâm tư, chung niềm vui ngày vinh thắng. Đợi mùa xuân trên Quê Hương. Tim rực sáng biết bao yêu thương. Cây thập giá mang trong cuộc đời. Nay tỏa sáng trên nơi Vĩnh Hằng.