Latest in Tech

DÂNG ĐỜI LINH MỤC - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Tình yêu Chúa kêu mời con vui bước tới, con Linh Mục theo Chúa khắp nơi, không do dự khó nguy trong đời. Trần gian thôi giã từ niềm vui trái ngang, hướng quê trời niềm tin không úa, quyết hi sinh tình con dâng Chúa. Quì đây tim rung nhịp linh thiêng cao quí, con bước vào cung thánh ướt mi, xin ơn Trời Chúa thương độ trì. Từ đây đi theo Ngài tình con đắm say, đem Tin Mừng thay cho đắng cay, sống bên Ngài đời hạnh phúc thay. Xin dâng cha mẹ và anh em người thân. Xin thương khi u buồn gian trần muôn hướng. Xin vâng dẫu yếu hèn ngã sa bẽ bàng. Xin ban ơn trung thành bến mơ bình an. Đời con dâng cho Ngài gian nan nguy khó, hiến trao Ngài tình yêu lắng lo, khấn xin Ngài thánh ân phụng thờ. Lời kinh chúc khen Ngài Thiên Chúa Thánh Linh, Chúa Ngôi Lời hiến tế hi sinh, Chúa Ngôi Cha ngàn đời hiển vinh.