Latest in Tech

LINH MỤC KHÍ CỤ BÌNH AN - Thế Thông

1. Con làm sao quên được khi một ngày hồng ân của Chúa ban xuống trên đời con. Con làm sao nói hết giờ phút ôi nhiệm mầu, ôi phút giây bao đợi chờ phút giây huyền siêu. Và này Chúa đã dẫn đường con đi tới, trên đồng ngào ngạt hương lúa mới. Mãi muôn đời là thợ gặt của Chúa. Ước làm sao gắng công thu hoạch tiến dâng lên Ngài ngàn bông lúa vàng tươi.
ĐK. Và xin hãy dùng con như khí cụ bình an. Và xin hãy đặt con trong tình yêu của Chúa. Con đem yêu thương vào cuộc đời mong xóa hết đớn đau hận thù. Vì Chúa ngàn đời mến thương tình Chúa hằng luôn xót thương.
2. Linh Mục ôi cao vời con hằng ngày được lên bàn thánh dâng hiến lễ tình yêu. Linh Mục là tin vui là đuốc soi gian trần, là muối ướp cho mặn đời rắc gieo tình thương. Nguyện cầu Chúa mãi dắt dìu con đi tới, tuy rằng đoạn đường còn xa lắm. Ước mong được giữ trọn lời đoan hứa để đời con mãi luôn say nồng mãi mãi trung thành làm nhân chứng tình yêu.