Latest in Tech

CHO CON BIẾT ĂN NĂN - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

ĐK. Cho con biết ăn năn cho con đến nương thân nơi tim Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa quyết tâm chừa lỗi xưa ôi tình Chúa vô bờ.
1. Cho dù người vô ơn cho dù đời cô đơn cho dù con yếu đuối. Con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa Trời cao siêu kêu khấn Ngài sớm chiều.
2. Êm đềm gần bên Cha cung lòng Ngài bao la cho lệ tuôn trên má. Đôi mắt nhìn thương yêu tha thứ tội oan khiên Cha đón nhận con về.
3. Ân tình trời mưa sa trên cuộc đời phong ba say tình Cha bao la. Xin cúi đầu van lơn con đón nhận muôn ơn dâng Chúa trọn xác hồn.