Latest in Tech

DÂNG CHÚA XUÂN - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Trong nắng xuân hồng, trong gió xuân nồng, trong niềm vui ngày đầu năm mới. 
Dâng Chúa đất trời, dâng Chúa muôn loài Chúa ơi! Con dâng Chúa cả mùa xuân.
1. Xin dâng trọn tháng ngày trong đời còn đổi thay. Xin dâng trọn nỗi lòng hy vọng với những ước mong.
2. Xin dâng trọn xác hồn vui buồn cuộc đời con. Xin dâng từng bước đường đêm ngày Chúa hãy đỡ nâng.
3. Xin dâng cả những người xa gần và thân quen. Khi vui hoặc lúc buồn trung thành giữ nghĩa yêu thương.