Latest in Tech

GIỌT LỆ THỐNG HỐI

1. Giọt lệ nào trên chân Chúa xóa hết, xóa hết tội nhơ. Giọt lệ nào ngày xưa đó Chúa đã cúi xuống nhận cho. Và này hồn con tan nát xin Cha tha thứ tội tình. Bằng một tình yêu tha thiết xin Cha ghé mắt thương nhìn.
ĐK. Giọt lệ, giọt lệ nhỏ xuống Chúa đã thứ tha tội con. Giọt lệ, giọt lệ trìu mến Chúa hỡi xót thương đời con. Giọt lệ giọt lệ nhỏ đỏ thắm máu Chúa hiến đồi xưa. Giọt lệ, giọt lệ đầm ấm Chúa hỡi xót thương trần gian.
2. Giọt lệ nào mòn đôi má nhớ lúc dám chối từ Cha. Giọt lệ nào trong lặng lẽ đứng dưới thánh giá ngày xưa. Giọt lệ nào mừng vui quá khi nghe loan báo Tin Mừng. Mừng ngày Phục Sinh năm đó Giê-su đã cứu chuộc đời.
3. Này một tình yêu thắm thiết Chúa hãy ghé mắt nhìn coi. Này lòng cậy trông thơ bé Chúa hỡi hãy giữ gìn cho. Và này dầu thơm quí giá như xưa đổ hết cho người. Tựa cuộc đời con dâng Chúa xin thương xóa hết tội tình.
4. Cuộc đời thoảng qua như gió thoáng đến chớp mắt rồi đi. Cuộc đời nhẹ như hơi thở thắm thiết lắm lúc biệt ly. Cuộc đời nào đưa ta đến quê hương chan chứa ân tình. Cuộc đời này con dâng hiến xin cho mãi mãi an bình.