Latest in Tech

LỄ DÂNG CẦU MÙA - Đinh Công Huỳnh

1. Ngày xuân sang cánh mai tươi vàng khung trời hân hoan tiếng ca rộn ràng. Mùa xuân sang tiễn đưa đông tàn cho đời thêm tươi nắng ấm nồng nàn. Đầu năm dâng Chúa bao ngày qua có ngày đơm hoa xen lẫn buồn  lo. Người bôn ba sớm khuya giữa đời mong trời hôm mai mưa gió thuận hòa.
ĐK. Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa này ước mơ lúa vàng trổ bông. Hiệp dâng trong tấm bánh thơm ly rượu thắm nồng tình thương.
2. Nguyện dâng lên sướng vui u buồn bao điều tân toan Chúa ơi thương nhận. Chỉ mong sao lễ dâng cầu mùa cho đồng bào con hoa trái bội phần. Một năm qua với bao buồn vui xin nguyện dâng lên kính tin thành tâm. Nguyện nhân gian sống trong yên hàn muôn người hân hoan bên nắng huy hoàng.
3. Ngày xuân dâng Chúa đây dân tộc, gia đình thân yêu khắp nơi xa gần. Cùng dâng lên Chúa đây Giáo Hội trên đường lữ thứ đang tiến về trời. Cùng dâng lên biết bao trẻ thơ, những người cô thân sống giữa chợ đời. Nguyện xin cho thế nhân luôn được an bình yên vui no ấm trong ngoài.