Latest in Tech

VỀ BÊN CHÚA - Hải Nguyễn

1. Gục đầu bồi hồi tâm can đắm trong sầu thương. Đoạn trường cuộc đời phong sương xót xa lệ vương. Gần bên Thiên Nhan nhân hiền đoàn con xa bao ưu phiền. Dắt dìu đời con Chúa ơi! Bến bờ tình thương.
ĐK. Chân dồn theo chân vác trên vai khô gầy thập tự giá. Tim dồn theo tim ánh sao soi trên trời Người đưa lối. Chúa, Chúa ơi! Xót thương con thơ. Tháng năm dài vẫn mong chờ phúc vinh quê trời.
2. Cuộc đời lạc loài u mê cách xa nguồn thương. Một lần tìm về tựa nương suối ơn tình thương. Trần gian phong ba dâng trào hồn con xôn xao ba đào. Dắt dìu đời con Chúa ơi! Suối nguồn tình thương.