Latest in Tech

VẾT THƯƠNG TỘI LỆ - Lm. Văn Chi

1. Con là một vết thương vết thương khổng lồ vết thương tội lệ. Ngày con sinh ra đời tiếng khóc nỉ non tiếng khóc thân phận, phận người tội lỗi. Như một chiều lãng du đi trong cuộc đời chỉ những cơn mơ. Hư vô đời phủ kín con nhớ về quê, quê hương xa mờ quê hương đợi chờ.
ĐK. Đi con cùng đi với Chúa vết thương sẽ lành rửa sạch tội lỗi. 
Đi con cùng đi với Chúa thôi hết sầu lo cuộc đời hoan ca.
2. Đi vào đời trắng tay khóc cho tội đời đã mang vào thân. Là thai nhi trên đời hóa kiếp tội nhân mang thân lưu đầy sa mạc hoang vắng. Xin rửa sạch vết nhơ bao nhiêu tội lệ xiềng xích vong nô. Con tin lòng từ ái Ngài sẽ rửa con cho con tinh tuyền trinh trong ngàn lần.
3. Khoan hồng nhìn đến con vết thương tội trời rửa cho sạch trong. Phận con bao lỗi lầm xóa hết tội khiên tha cho những lần con đã nợ máu. Xin một lần xót thương thân sâu bọ này đừng lãng quên con. Cho con ngàn đời nhớ trọn kiếp phù sinh đi theo ân tình Chúa trong đời mình.