Latest in Tech

CÒN ĐÓ TÌNH GIÊSU - Sơn Dương

1. Một chiều Can-vê buồn tím, một mình Giê-su lặng lẽ. Vai mang Thánh Giá nặng nề trong nỗi cô quạnh lê chân từng bước. Mà chẳng ai đến ủi an mặc mình Con Chúa buồn đau. Để rồi trên cây Thánh Giá Ngài gục chết treo nhục nhã ê chề.
ĐK. Ôi Giê-su yêu dấu đã vì yêu thế gian tội tình. Treo thân trên Thánh Giá chính vì yêu nhân thế chúng con. Giê-su trên Thánh Giá vẫn rộng dang cánh tay bao dung. Như mong sao ôm hết, ôm tất cả chúng con trong lòng.
2. Một mình Giê-su còn đó lệ tràn hoen ướt bờ mi. Vì kìa tội lỗi nhân loại như xé tan lòng Giê-su từ ái. Nguyện lòng con sẽ từ nay trở về bên Chúa tình yêu. Để rồi được xin xoa bớt phần nào nỗi đau của Chúa nhân từ.
3. Lặng nhìn lên cây Thập Giá một trời yêu thương là đó. Giê-su đã hiến thân mình nên giá cứu chuộc cho muôn người thế. Hỏi rằng: trong cõi người ta tình nào cao quý đẹp hơn? Bằng tình Giê-su yêu quá loài người chúng con, Ngài hiến thân mình.