Latest in Tech

CON ĐƯỜNG THẬP TỰ - Lm. Văn Chi

1. Thánh giá này Ngài dành cho con. Bước đường dài sỏi đá Can-vê. Đường thập giá chất chứa tình yêu đường loang máu hồng. Thánh giá này Ngài vác trên vai. Bước đường chiều thập giá đau thương. Ngài đã chết chết cho tình yêu Ngài chết cho con.
ĐK. Chúa hỡi lạy Chúa con con đây lạy Ngài ước mong cùng Ngài con bước đi trên đường thập giá. Chúa hỡi lạy Chúa con con đây cùng Ngài bước đi đồng hành để được sống và chết cho tình yêu.
2. Thánh giá này Ngài vì yêu con. Máu hồng đời nhỏ xuống đau thương. Ngài bước tới chất ngất niềm đau chiều sương thắm mầu. Thánh giá này Ngài vác cho con. Để cuộc đời hạnh phúc yêu thương. Và được sống sống trong hồng ân trọn nghĩa yêu thương.
3. Thánh giá này đời con vui theo. Để cùng Ngài nhịp bước yêu thương. Đường thập giá kiếp sống đời con đường đi với Ngài. Thánh giá đời cùng bước ra đi. Để đồng hành mạch sống yêu thương. Đường thập giá bước theo tình yêu cuộc sống con đây.