Latest in Tech

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ - Trầm Hương, FMSR

ĐK. Quỳ dưới chân Thập Giá con dâng hiến hết tình yêu trong tim này! Và ước mong gì hơn: chết với Người, chung những thương đau. Nhìn Chúa trên Thập Giá lời tâm huyết những ngày xưa nay vọng về. Là trối trăng tình yêu cho nhân loại ghi nhớ thâm sâu.
1. Ôi Chúa Giê-su xin dạy con biết: Theo gương Chúa xưa trong đời hiến dâng. Xin thương thắp lên ngọn lửa tin mến. Chiếu soi nhân loại vũng tối u mê.
2. Bao năm tháng qua con rời xa Chúa. Tung đôi cánh bay phiêu lạc thế trần. Hôm nay Chúa ơi con về bên Chúa. Dưới chân Thập Tự từng phút ăn năn.
3. Quê hương dấu yêu Thiên Đường vinh phúc. Cho con nếm say hương vị cõi Trời. Cho con ngất ngây trong tình yêu Chúa: Những tháng năm dài đợi bến an vui.