Latest in Tech

HẠT TRO XỨC TRÊN ĐẦU CON - Đinh Công Huỳnh

ĐK. Hạt tro xức trên đầu con nhắc nhớ con là thân cát bụi. Hạt tro xức trên đầu nhắc nhớ con sám hối ăn năn.
1. Mau quay về cùng Chúa nhân từ biết dốc lòng chừa mọi tội nhơ. 
Bởi tình thương Chúa luôn vô bờ cầu khấn Ngài dủ lòng thứ tha.
2. Thân con là một kiếp tro bụi sẽ có ngày trở về bụi tro. 
Xin tình yêu Chúa luôn dẫn đường dìu dắt hồn con về bến mơ.
3. Mau mau mở rộng hết cõi lòng hãy nguyện cầu để được dung tha. 
Ôi tội con chất cao khôn cùng nguyện Chúa rửa hết mọi vết nhơ.
4. Con chân thành nguyện Chúa thương tình giúp con trọn một lòng ăn năn. 
Quay về bên Chúa để đón nhận nguồn phúc lành tuôn trào tháng năm.
**** Hạt tro xức trên đầu con
****  Imprimatur: 24.05.2018 - GP. Nha Trang