Latest in Tech

HÃY QUAY VỀ - Lm. Nguyên Lễ

ĐK. Hãy quay về với Chúa Cha nhân từ. Hãy quay về tin nhận ơn tha thứ. Người hãy quay về trông cậy nơi Thiên Chúa. Đấng muôn đời luôn giàu lòng xót thương.
1. Như người cha luôn mong đứa con quay về. Lòng hân hoan khi thấy bóng con từ xa. Bao ngày qua yêu thương Chúa luôn chờ ta. Chờ ta kíp hồi tâm bước chân quay về.
2. Như chủ chiên ra đi kiếm con chiên lạc. Và nâng niu âu yếm vác trên bờ vai. Cha tình thương mong không mất đi một ai. Người ơi chớ ngủ mê mãi trong đêm dài.
3. Dẫu mẹ cha quên đi chính con riêng mình. Thì bên ta Thiên Chúa vẫn luôn chở che. Dẫu phàm nhân vô ơn bước đi trong lầm mê. Thì Thiên Chúa hằng luôn tín trung cầu thề.