Latest in Tech

LỄ DÂNG SÁM HỐI - Dominic

1. Kính dâng lên Ngài này của lễ tâm tình thống hối. Chúa thương vui nhận và ban cho phúc ân giao hòa. Những tháng ngày qua đời con vương bao lỗi lầm. Lãng quên ân tình vì con đây Chúa mang thảm hình.
ĐK. Xin, xin dâng lên lòng thống hối khiêm nhường với xác thân hèn yếu đau thương. Xin Chúa khoan nhân ghé mắt thương tình nhìn đoàn con thành tâm sám hối. Đây bao tâm tư mong được tan biến cùng rượu nồng, bánh thơm, ân thiêng máu hồng. Xin hiệp dâng cùng hy lễ thập giá như Chúa đã hiến mình vì yêu.
2. Lễ con dâng Ngài là lời kinh mong được tha thứ. Suốt tháng năm dài tìm đam mê thú vui thế trần. Nay con về đây dù cho thân xác héo gầy. Ước mong vơi dầy nguyện trao dâng những gì còn lại.
3. Bước chân quay về nặng sầu vương suối lệ chan chứa. Đớn đau ê chề bủa vây con bóng đêm tứ bề. Xin Chúa dủ thương mở rộng vòng tay ấm nồng. Giúp con kiên cường đời phù du quyết không hề vương.