Latest in Tech

LỜI KINH NGUYỆN TRẦM - Đỗ Vy Hạ

1. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa! Ngôi Tình Yêu con mến tin cậy nhiều. Xin rộng thương ban cho một đời tươi mới Chúa ơi! Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên với Chúa. Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên với Ngài. Lạy Chúa! Con về đây giang cánh tay tội đày. Xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối Chúa ơi!
ĐK. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu. Để rồi từ đây con đoan hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào. Nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi mầu.
2. Còn đời nào buồn như đời con dân xa quê hương dấu ái. Còn đời nào buồn như đời con hoang đi lang thang khắp trời. Lạy Chúa! Ngôi Tình Yêu con đã xa một chiều. Xin Ngài thương con khi mỏi mòn chân gối Chúa ơi! Còn tình nào hồng như tình Giê-su xưa hy sinh kiếp sống. Còn tình nào hồng như tình Giê-su tan thân phơi giữa trời. Lạy Chúa! Cao vời thay nhân ái thay tình Ngài. Xin phúc ân cho con ngày ngày được mãi ngất say.