Latest in Tech

LÒNG CON SÁM HỐI - Lm. Thái Nguyên

1. Này lòng con sám hối bao nhiêu tội đã qua. Xin Chúa thương thứ tha bao lần con sa bước. Thật lòng con cương quyết là tránh xa gian tà. Tình Chúa thương hải hà con vững dạ và vươn xa.
ĐK. Này lòng con sám hối bao nhiêu tội đã qua. Xin Chúa thương hải hà cho con được giao hòa. Tình Ngài luôn thiết tha cho con được cải hóa. Con hát ca cảm tạ Chúa mãi là Tình Yêu.
2. Nguyện đời con luôn sống trong ân tình Chúa thôi. Luôn tránh xa thói đời bao lọc lừa gian dối. Nguyện Ngài thương chỉ lối và sáng soi tâm hồn, để biết luôn can trường con sống trọn đời yêu thương.
3. Tình Ngài luôn thôi thúc con khước từ đắm mê. Con đã chê chán rồi với những gì tăm tối. Niềm vui ơn cứu rỗi chỉ có nơi chính Ngài. Đời sống thôi u hoài con hát bài tình tri ân.