Latest in Tech

MẸ ĐỒNG CÔNG - Phanxicô

1. Chiều xưa khi Chúa giang tay trên Thập Giá, Mẹ đứng chắp tay nguyện cầu. 
Đồi cao ôi tím sầu là hồn thế gian đen mầu.
ĐK. Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Maria mãi mãi là Mẹ chúng con. 
Mẹ đồng công năm xưa cứu đời, xin mãi mãi che chở chúng con.
2. Chiều xưa trong gió mênh mang trên đồi cao, Mẹ thấy thế gian tội tình. 
Mẹ thương bao kiếp người còn chìm đắm quên ơn Trời.
3. Giờ đây vai chúng con vẫn mang Thập Giá, gục ngã biết bao nhiêu lần. 
Đoàn con nương bóng Mẹ là Mẹ chúng nhân muôn đời.
4. Tình yêu mang trái tim bao la tình yêu, Mẹ đón chúng con trở về. 
Mẹ đưa ai ngóng chờ tìm gặp Chúa Con nhân từ.