Latest in Tech

MẸ ĐỒNG CÔNG - Quốc Thái

1. Trên đồi gió cao chốn xưa năm nào Con Mẹ chết treo thập hình đẫm máu. Đồi hoang khi chiều dần buông khi trời mờ sương bóng Mẹ còn vương. Dòng lệ đầy vơi theo giọt máu rơi giải thoát cho đời vượt qua tội lỗi. Yêu thương Chúa yêu thương nhiều chết cho tình yêu tình Chúa huyền siêu.
ĐK. Lạy Mẹ ngày đó năm xưa bên Con Mẹ cùng dâng hy tế. Chung đau thương đồng công cứu thế con quỳ nguyện cầu tạ nghĩa ân sâu.
2. Gai nhọn ấn sâu quấn lên quanh đầu cho Mẹ nỗi đau cùng con yêu dấu. Vì đâu tim Mẹ quạnh đau khi Mẹ nhìn con lưỡi đòng nào thâu? Này hỡi nhân thế sa đọa đắm mê mau hãy quay về lòng Mẹ bao la. Yêu thương biết bao con người sống trong tội nhơ năm tháng mịt mờ.
3. Mây chiều lướt mau bóng in trên đồi Con Mẹ đớn đau Mẹ như hấp hối. Nhìn Con mắt nhòa lệ rơi tim Mẹ tả tơi hỡi loài người ơi! Mẹ giơ đôi tay đong đầy đắng cay ôm xác Con đây lòng Mẹ tan nát: "Con ơi! Có nghe tiếng Mẹ cớ sao nằm yên không nói một câu".