Latest in Tech

MONG CON QUAY VỀ - Ngọc Tuyên

1. Bao tháng năm con đã lỡ lầm chìm đắm trong phù du kiếp sống. Tâm tư hao mòn thân xác rã rời chơi vơi theo dòng đời mãi cuốn trôi. Quên biết bao hồng ân cao vời quên Chúa đang ngày đêm mong đợi. Mong con quay về quay về bên Chúa nguồn mạch yêu thương.
ĐK. Lạy Chúa linh hồn con đây. Lạy Chúa xác thân con đây Chúa thương dắt dìu giúp con quay về đường ngay nẻo chính. Để con nên sạch trong hơn, để con mãi luôn vuông tròn sắt son một niềm mến yêu chân thành đáp lại tình yêu.
2. Lạy Chúa nay con hối lỗi rồi, con quyết quay về thưa với Chúa. Xin thương khoan hồng tha bao lỗi lầm, cho con kết hiệp cùng Chúa Chúa ơi. Bên Chúa tâm hồn bao an bình, trong Chúa tim nồng say ân tình, rung lên muôn nhịp ca tụng danh Chúa giàu lòng yêu thương.