Latest in Tech

NÀY DÂN TA - Ngọc Khánh

ĐK. Này dân Ta, Ta luôn yêu dấu hỡi. Ta đã gây cho người điều chi đâu? Mà hôm nay ngươi lên án Ta đây. Một chiều hoang chết treo thảm sầu.
1. Hay là Ta đã sinh ra ngươi đây. Cùng hoàn vũ xinh tươi mỹ miều này. Đặt ngươi lên thống trị muôn vạn loài. Hưởng vinh phúc với Ta suốt đời.
2. Hay là Ta đã thương đưa ngươi đi. Ra khỏi chốn đau thương kiếp tù đày. Và nuôi ngươi bánh thơm ngon bởi Trời. Bằng chim muông nước trong suối ngọt.
3. Hay là Ta đã ban muôn ơn thiêng. Lời hằng sống tin vui đến mọi miền. Tình anh em kết liên quên hận thù. Một thế giới chứa chan ân tình.
****  Này dân Ta