Latest in Tech

NGƯỜI CHẾT VÌ YÊU - Lm. Văn Chi

ĐK. Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu yêu nhân trần tội lỗi yêu con người đắm đuối chết đớn đau u sầu. Người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng yêu thương bằng cái chết tiếng yêu vang vọng đêm trường.
1. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm đáp lại mối tình si. Yêu cho con yêu thập tự cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. Và nhớ này hỡi người trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng yêu thương đừng gian dối chứng nhân cho Ngài giữa đời.
2. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ dẫu đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người cho con đi vào đời dẫu cuộc đời chua cay. Và nhớ này hỡi người trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng yêu thương đừng gian dối chứng nhân cho Ngài giữa đời.
3. Xin Ngài thương xem con đây một người con tội lỗi đã phụ mối tình Cha. Xin cho con quay trở về cho ăn năn thật lòng đáp lại tình Cha yêu. Và nhớ này hỡi người trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng yêu thương đừng gian dối chứng nhân cho Ngài giữa đời.