Latest in Tech

TÂM TÌNH CA 1 - Lm. Thành Tâm

1. Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa ủ ấp tâm hồn con hoài cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
ĐK. Ngài ơi! Xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi! Tin con đi con yêu mến Ngài. Tình con tuy phôi pha nhưng chân thành thiết tha.
2. Xin quên đi cho con bao nhiêu đam mê dại khờ thơ ấu. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài yêu dấu. Tình đó sưởi ấm tâm hồn con nhiều tình đó dẫn lối cho đời con. Tình đó vẫn sống trong lòng con hoài cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
3. Xin cho con quên đi âu lo tương lai ngày ngày day dứt. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài tha thiết. Vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu vì Chúa đã sống thân phận con. Vì Chúa đã xót thương người dân nghèo nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế.