Latest in Tech

THẬP GIÁ TÌNH YÊU - Lm. Thiên Ân

1. Có một tình yêu ôi cao siêu là tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã hy sinh thân mình vì thế nhân bao tội tình. Chính vì tình yêu ôi Giê-su đành phải mang án chết. Ngài chết thay cho tội đời, Ngài chết thay cho tội con.
ĐK. Ôi tình yêu Chúa! Con nay lấy chi báo đền. Ôi tình yêu Chúa! Lấy gì mà đáp cho cân, đáp cho cân. Ôi tình yêu Chúa! Con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa! Xin được ở mãi trong con, mãi trong con.
2. Nhớ một chiều xưa ôi Giê-su chỉ vì yêu nhân thế. Ngài chết đau thương nhục hình hỡi thế nhân sao vô tình. Vẫn một tình yêu ôi Giê-su nguồn tình yêu chan chứa. Ngài đã thương tha tội đời, Ngài đã thương tha tội con.
3. Dâng lời ngợi ca ôi bao la là tình yêu Thiên Chúa. Dù thế nhân luôn hững hờ Ngài vẫn yêu thương vô bờ. Chúa là tình yêu xin cho con một quả tim như Chúa. Để biết yêu thương thật nhiều và dám hy sinh vì yêu.