Latest in Tech

THEO GƯƠNG GIÊSU - Viễn Xứ

1. Thầy rửa chân cho con sao? Phê-rô ngập ngừng hỏi Thầy. Người nhẹ nhàng tiếng yêu thương trả lời con yêu dấu. Thầy mà không rửa chân con, con không chung phần với Thầy. Rồi một ngày sẽ không xa con sẽ hiểu được Thầy.
ĐK. Giê-su, lòng con kính mến rửa sạch con hết cả thân con. Xin cho con luôn thương nhau như giới luật của Chúa. Giê-su, lòng con kính mến dạy cho con biết mở tim con. Xin cho con luôn thương nhau gương Chúa thương con người.
2. Thầy rửa chân cho anh em, anh em noi gương với Thầy. Vì Thầy là Chúa cao sang còn rửa chân cho con. Thực hành yêu thương nhau hơn yêu thương cho thật thắm tình. Mọi người nhận biết anh em là môn sinh của Thầy.